EN TR

Aile Anayasası

//Aile Anayasası

Aile Anayasası

Amacımız, girişimci aile şirketlerinin sağlıklı, başarılı ve sürdürülebilir olması için destek vermektir.

Tim Danışmanlık olarak, değişik sektörlerde uzun yıllar üst düzey profesyonel deneyimli danışman kadromuzla 1998 yılından beri, ekonomik sistemimizin büyük bölümünü oluşturan aile şirketlerine hizmet vermekteyiz.

Bu süreçte öğrenebildiğimiz önemli gerçek’’ Aile ilişkilerinin kurumsallaştırılmaması halinde şirketin kurumsallaştırılmasının işe yaramadığıdır’’.

Aile şirketleri, tüm dünya ülkelerinde ekonomilerin lokomotifi durumundadır.

Adet itibariyle Türkiye ekonomisinin % 99’unu oluşturan aile şirketlerinin ancak % 2,5 kadarı üçüncü kuşağa kadar yaşayabilmektedirler.

Yapılan araştırmalara göre, aile şirketlerinin tasfiye sürecine girmesine aşağıdaki nedenler sebep olmuştur.

 

  • Birinci kuşaktan sonra aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar,
  • Aile ve iş ilişkisinin iyi yönetilememesi,
  • Finansal yönetim ve modelleme yanlışları,
  • Kriz öngörüm ve yönetimi,

ve bunların tümünü içeren

  • Kurumsallaşma sorunları.

‘’Aile’’ ve ‘’İş’’ kavramları bizatihi karmaşık kavramlardır. Bu iki karmaşık kavramın bir araya gelerek aile şirketini oluşturması karmaşıklığı yoğunlaştırır. Aile şirketinde bu iki olgu iyi yönetilirse sinerji doğar, kötü yönetilmesi halinde, hem aile ilişkilerinde hem de iş sonuçlarında felaketlerin kaçınılmaz olduğu bilinen bir gerçektir.

Yukarıda sözü edilen iki olgunun iyi yönetilmesinin sinerjiyi yoğunlaştıracağı doğrudur, ancak yeterli değildir. Şirketin varlığının makul karlılıkla sürdürülebilir olması yaratılan sinerjinin sürekliliğine bağlıdır. Bunun yegane yolu da doğru bir anayasanın oluşturulması sonrasında üyelerin bu anayasa ilkelerine ödünsüz uyum göstermeleri koşuluyla gerçekleşebilir.

 

Nedir “Doğru Anayasa”?

Piyasadaki uygulamalara baktığımızda çoğu kez global dünyada kullanılan aile anayasa örneklerinin ülkemiz pratiğine uyarlanmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Doğrusu ise ülkemiz iş insanın genel profiline, ilgili sektörün ve o şirketin kendi dinamikleri ile o ailenin kendi değerlerine bağlı anayasanın hayata geçirilmesidir. Bu ince nüans bize göre başarıyı doğrudan etkilemektedir.

Bu konulara dair ilerleyen zamanlarda daha detay açıklamalarımız olacak. Şimdilik son söz olarak şirket sahiplerine önerebileceklerimizi “Doğru kurumsallaşma ve doğru aile anayasa oluşturmak ülkemizin ve şirketinizin çıkarınadır. Bu nedenle bu konuların derinliğine inerek kendinize uygun modellemelere odaklanın” şeklinde özetleyebiliriz.

 

Behzat Yıldırımer

Eylül 2019

İstanbul

By | 2019-09-30T09:36:14+00:00 Eylül 30th, 2019|Categories: Genel|Yorum yok

About the Author:

Siz de fikrinizi belirtin