EN TR

ETKİN YÖNETİM KURULU – BALIK BAŞTAN KOKAR

//ETKİN YÖNETİM KURULU – BALIK BAŞTAN KOKAR

ETKİN YÖNETİM KURULU – BALIK BAŞTAN KOKAR

Şirketlerin yaşamlarını makul karlılık düzeyi ile sürdürülebilir hale getirilmesinin en başta gelen kriteri yönetim kurullarının başarısıdır. Bu yazı verimli yönetim kurulunun nasıl oluşması ve nasıl çalışması gerektiğine değinecektir.

Yönetim Kurulları;

 • Stratejik kararların alındığı ve politikaların belirlendiği,
  • Büyüme
  • Bütçe
  • Organizasyonel yapılanma
 • Geleceğin şekillendirildiği,
 • Kurumun, alt birimlerin, alt ünitelerin ve üst düzey yöneticilerin performansının değerlendirildiği kurullardır.

Özetle; Yönetim Kurulu şirketin en üst organıdır ve verimli çalışması şirketi vezir ederken, verimsiz çalışması da şirketi rezil edebilir. Bu nedenle uyumlu, etkin, verimli çalışan bir Yönetim Kurulu için üyelerin seçiminde  kişilik özellikleri, yetkinlikleri, bilgi ve deneyim düzeyleri, disiplinleri, hayatsal duruşları kritik düzeyde önem taşır.

 

Son olarak, denetlenmeyen ve ölçülmeyen performansın geliştirilemeyeceği gerçeğinden hareketle, Yönetim Kurulu da kendi hedef ve kritik başarı faktörlerini (key performance indicators-kpi) belirlemeli ve yılda en az bir kez kendi performansını değerlendirmelidir. Önemli olan konu, bu değerlendirmenin objektif yapılmasıdır, bu nedenle dışardan destek alınmasını hararetle öneriirim. Bu noktada sık yapılan bir hataya değinmek isterim. Yönetim Kurulu genelde bütçe hedeflerinin sadece icranın işi olduğu gibi davranır, teoride doğru gibi görünen bu durum ülkemiz koşullarında işlemez. Benim de kanaatim Yönetim Kurulu bütçe hedeflerinden birinci derecede sorumlu organ olmalıdır. Ancak böyle bir sorumluluk bilinciyle icranın daha doğru ve yapıcı denetlenebileceğini ve önüne ışık tutulabileceğini öngörüyorum.

 

Yönetim Kurulu kendi kritik başarı faktörlerini belirlerken CAMELS sisteminden yararlanabilir.

C – Capital Adequacy (Sermaye Yeterliliği):

 • Uzun vadede stratejik büyüme, itibar, finansal kaldıraç

A – Asset Quality (Varlık Kalitesi)

 • A= Alacak yönetimi, aktif yapısının kalitesi

M – Management Quality (Yönetim Kalitesi)

 • Değişim ve risk yönetimi

E – Earnings Quality (Karlılık Kalitesi)

 • Operasyonal yönetim, maliyet yönetimi, stratejik satınalma, dış kaynak kullanımı, ürün/pazar seçimi, sektör/rekabet analizi

L – Liquidity Management (Likidite Yönetimi)

 • Net işletme sermayesi yönetimi

S – Sensitivity (Duyarlılık)

 • Faaliyet gelirlerine odaklanma

Bu konuda diğer önemli bir faktör de, genellikle işin mutfağından gelen, çok yüksek know-how sahibi patronlar ile konu uzmanlarından oluşan YK’da, doğal yapısı gereği “çok bilen” kişiler vardır. Bu yapıda karar süreci de genellikle, “biz talimat veririz, onlar uygular” şeklinde olmaktadır. Bu durum takım olmayı engellediği gibi kurumun geleceğinin temel taşı olan insan kaynağının gelişimine de set çeker. Karar süreçlerinde önemle dikkat edilmesi gereken temel husus “katılımcılık” olmalıdır. Katılımcılık kurumun karar kalitesini de olumlu etkiler.

TEMEL MESELE: GÜVEN

OECD Kurumsal Yönetişim Raporu’na göre kurumsal yönetişim ilkeleri şu sözcüklerden oluşmaktadır:

 • Adillik: Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranması.
 • Şeffaflık: Şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı.
 • Hesap verebilirlik: Yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesi ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesi.
 • Sorumluluk: Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet gösterilmesi.

 

Verimli çalışan bir Yönetim Kurulu öncelikle bu sözcükleri kendi içinde derin tartışarak içselleştirmeli, buna uygun davranmalı ve tüm örgüte yaymalıdır. Malum balık baştan kokar. Bu durum “GÜVENİLİR” olmayı sağlayacaktır. Bu seviyeyi yakalayan bir kurum için sonrası daha kolay yönetilebilir bir hal alacaktır, zira finansal kurumlar, tedarikçiler, iş gücü ve müşteriler nezdindeki algınız olumludur. Bu durum finansal ya da ticari kaynaklara iyi koşullarda erişimi kolaylaştıracağı gibi satış koşullarını da rahatlatacak ve kaliteli işgücü nezdinde tercih edilen kurum olmanızı sağlayacaktır.

 

YÖNETİM KURULUNUN YAPMASI GEREKENLER

 • Makul karlılık oranı ile sürdürülebilirliği sağlamak
  • Katma değerli ve öncelikleri belirlenmiş strateji üretmek
  • Şirketin doğru yönde gelişimini sağlamak
  • Potansiyel riskleri öngörmek ve yönetimine ışık vermek
  • Kurum kültürünü oluşturmak
  • Doğru işe doğru insan kaynağının istihdamını sağlamak, doğru motivasyon ve gelişim programını belirlemek
  • Etkin iç ve dış denetim sistemini sağlamak
  • Organizasyonel yapılanmayı etkin ve verimli halde güncel tutmak
  • Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik adına gelecek kuşakları hazırlamak

Bu işlevler için üyelerde olması gereken yetkinlikleri ve özelliklerini şöyle özetleyebilirim:

 • Vizyoner
 • Değişim ve gelişime açık
 • Analitik düşünme
 • Stratejik düşünme
 • Aksiyoner
 • Sektör bilgisi
 • İK, pazarlama, finans bilgi ve deneyimi
 • Bilgi, rapor, delegasyon ve karar süreçlerini etkin ve hızlı hale getirmek
 • Ticari bilinç

 

SONUÇ

Etkin Yönetim Kurulu için olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğim beş temel husus var.

 • Kaliteli bilgi akışı:
  • İç raporlama sistemi ile sağlanan bilgiler doğru ve karar süreçlerini kolaylaştırıcı olmalıdır.
  • Bilgi ve belgeler toplantı gününden en az iki gün önce üyelere ulaştırılmalıdır.
 • Gündem oluşturma:
  • Üyeler haberleşerek ya da görüşerek gündemi belirleyebilirler. Gündem toplantı zamanından en az bir hafta önce net olarak belirlenmeli ve gerçekten çok acil olmayan ani konular dışında değiştirilmemelidir. Karar süreçlerine, gerektiği zaman ve gerektiği kadar icra kurulu üyeleri ve yöneticilerin katılması faydalıdır ve sunumu yapacak yöneticilere yeterli zaman verilmelidir.
 • Sunum:
  • İyi ve etkili bir sunum zaman yönetimini verimli hale getirdiği gibi karar süreçlerine de ışık tutar. Bu nedenle Yönetim Kurulu’na bilgi aktaracak yöneticiler ve üyeler etkin sunum eğitimi almalıdır.
 • İcra Toplantısı mı yoksa Yönetim Kurulu toplantısı mı?
  • Adı her ne kadar Yönetim Kurulu olsa da, ülkemiz pratiğinde toplantıların kolaylıkla İcra Kurulu toplantısına dönüştüğünü görmekteyiz. Kesinlikle kaçınılması gereken bir durumdur.
 • YK üyelerinin kişisel gelişimi:
  • Ben oldum demek ben öldüm demektir. Bu gerçeğe inanıyorsak Yönetim Kurulu üyelerinin de gelişim alanlarını saptayarak eğitim programlarından geçirilmesi faydalıdır. Unutmayalım ki balık baştan kokar ve değişime açık olmayanlar yok olmaya mahkum olurlar.

 

By | 2019-11-26T10:44:11+00:00 Kasım 26th, 2019|Categories: Genel|Yorum yok

About the Author:

Siz de fikrinizi belirtin