EN TR

BALIK BAŞTAN KOKAR

//BALIK BAŞTAN KOKAR

BALIK BAŞTAN KOKAR

Şirketlerin makul karlılık düzeyi ile sürdürülebilir olmasının temel kriteri yönetim kurullarının başarısıdır. Bu yazı verimli yönetim kurulunun nasıl oluşması ve nasıl çalışması gerektiğine değinecektir.

Yönetim Kurulları;
– Büyüme, bütçe, organizasyonel yapılanma, kurum kültürü gibi stratejik kararların alındığı ve politikaların belirlendiği,
– Geleceğin şekillendirildiği,
– Kurumun, alt birimlerin, alt ünitelerin ve üst düzey yöneticilerin performansının değerlendirildiği kurullardır.

Yönetim Kurulunun verimli çalışması şirketi vezir ederken, verimsiz çalışması da  rezil edebilir. Bu nedenle uyumlu, etkin, verimli çalışan bir YK için üyelerin seçiminde kişilik özellikleri, yetkinlikleri, bilgi ve deneyim düzeyleri, disiplinleri önemlidir.

Ölçülmeyen performansın geliştirilemeyeceği gerçeğinden hareketle, YK da kendi başarı faktörlerini belirlemeli ve performansını değerlendirmelidir. Bu noktada sık yapılan bir hataya değinmek isterim. YK genelde bütçe hedeflerinin sadece icranın işi olduğu gibi davranır, teoride doğru gibi görünen bu durum ülkemiz koşullarında işlemez. Benim de kanaatim YK bütçeden birinci derecede sorumlu organ olmalıdır. Bu sorumluluk bilinciyle icranın daha yapıcı denetlenebileceğini ve önüne ışık tutulabileceğini öngörüyorum.

YK kendi başarı faktörlerini belirlerken CAMELS sisteminden yararlanabilir.
C- Capital Adequacy (Sermaye Yeterliliği):
• Uzun vadede stratejik büyüme, itibar, finansal kaldıraç
A- Asset Quality (Varlık Kalitesi)
• Alacak yönetimi
M- Management (Yönetim Kalitesi)
• Değişim ve risk yönetimi
E- Earnings (Karlılık Kalitesi)
• Operasyonal yönetim, maliyet yönetimi, stratejik satın alma, dış kaynak kullanımı, ürün/pazar seçimi,  sektör/rekabet analizi
L- Liquidity Management (Likidite Yönetimi)
• Yükümlülüklerini karşılayabilme kabiliyeti
S- Sensitivity (Duyarlılık)
• Spekülatif gelirler yerine faaliyet gelirlerine odaklanma

Bu konuda diğer önemli bir faktör de, genellikle işin mutfağından gelen, çok yüksek know-how sahibi patronlar ile konu uzmanlarından oluşan YK’da, doğal yapısı gereği “çok bilen” kişiler vardır. Bu yapıda karar süreci de genellikle, “biz talimat veririz, onlar uygular” şeklinde olmaktadır. Bu durum takım olmayı engellediği gibi kurumun geleceğinin temel taşı olan insan kaynağının gelişimine de set çeker. Karar süreçlerinde önemle dikkat edilmesi gereken temel husus “katılımcılık” olmalıdır. Katılımcılık kurumun karar kalitesini de olumlu etkiler.

SONUÇ
Etkin Yönetim Kurulu için olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğim beş temel husus var.
1. Kaliteli bilgi akışı:
– İç raporlama ile sağlanan bilgiler doğru ve karar süreçlerini kolaylaştırıcı olmalıdır.

2. Gündem oluşturma:
– Üyeler haberleşerek ya da görüşerek gündemi belirleyebilirler. Gündem toplantı zamanından en az bir hafta önce net olarak belirlenmeli ve gerçekten çok acil olmayan ani konular dışında değiştirilmemelidir. Karar süreçlerine, gerektiği zaman ve gerektiği kadar icra kurulu üyeleri ve yöneticilerin katılması faydalıdır ve sunumu yapacak yöneticilere yeterli zaman verilmelidir.

3. Sunum:
– İyi bir sunum zaman yönetimini verimli hale getirdiği gibi karar süreçlerine de ışık tutar. Bu nedenle Yönetim Kurulu’na bilgi aktaracak yöneticiler ve üyeler etkin sunum konusunda gelişmelidir.

4. İcra Toplantısı mı YK toplantısı mı?
– Adı her ne kadar YK olsa da, ülkemiz pratiğinde toplantıların kolaylıkla İcra Kurulu toplantısına dönüştüğünü görmekteyiz. Kesinlikle kaçınılması gereken bir durumdur.

5. YK üyelerinin kişisel gelişimi:
– Ben oldum demek ben öldüm demektir. Bu gerçeğe inanıyorsak YK üyelerinin de gelişim alanlarını saptayarak eğitim programlarından geçirilmesi faydalıdır. Unutmayalım ki balık baştan kokar ve değişime açık olmayanlar yok olmaya mahkûm olurlar.

Behzat Yıldırımer

By | 2020-02-10T09:42:54+00:00 Şubat 9th, 2020|Categories: Genel|Yorum yok

About the Author:

Siz de fikrinizi belirtin