GeriÖLÇME- DEĞERLENDİRME ve GELİŞTİRME

Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme  odak alanımızda 3 ana başlıkta hizmet sunmaktayız.
 
Assessment:
Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışmalarımız; İşe alımda kurumunuz için aradığınız yetkinliklere sahip fayda yaratacak çalışanın seçilmesini sağlar.
Ölçme ve Gelişim Merkezi çalışmalarımız; Çalışanlarınızın yetkinlik bazlı kapasitesini ölçümleyerek yeni bir pozisyona geçebilmeleri veya terfi edebilmelerinin desteklenmesini ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek gelişimlerine katkı yapılmasını sağlar.  
Kurumunuza özel senaryo yazımı; Belirlediğiniz yetkinliklerle harmanlanmış grup, vaka, rol senaryolarının yazılarak kurumunuzun kütüphanesini zenginleştirir.
İç Assessor Yetiştirme çalışmalarımız; Çalışanlarınızın danışman olma yolculuğunda kendilerine mentorluk yapılarak ölçme değerlendirme ve rapor süreçlerinde yetkinliklerinin geliştirilmesini ve çalışmalarında derinleşmelerine destek olur.
 
ROI: 
Şirketlerin sürdürülebilir başarı elde etmesi için yatırımlarının geri dünüşünü ve dönüşüm hızını ölçmesi önem arz etmektedir. Şirketlerin karlılığını ölçümlemek veya farklı yatırımların verimliliğini karşılaştırmak için yatırım getirisini (ROI, Return On Invesment), kullanmak en yaygın ölçüm kriterlerinden biridir. Şirketlerin gelir/giderlerini öngörerek gerçek anlamlı bütçe ve zaman yönetimi yapmalarını sağlayarak yatırımlarındaki karlılığı arttırmak için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 
Ödül: 
Yoğun bir çalışma ve çaba isteyen ödül başvuru süreçlerinde ödül başvurusu yapılacak uygulamaların belirlenmesinden gerekli dosya ve dokümanların hazırlanmasına kadar baştan uca tüm süreç boyunca danışmanlık hizmeti vermekteyiz.