GeriE-ÖĞRENME

Bilgi aktarımını mekan ve zamandan bağımsız olarak takip edilebilecek şekilde sunuyoruz. e-Öğrenmelerimiz akıllı içeriğe sahiptir. Ekranların bir seri halinde geçilmesinden ziyade belli bir senaryo eşliğinde, bir akış dahilinde, soru-cevaplarla ve seçeneklerle interaktif kullanılabilecek şekilde üretmekteyiz. e-Öğrenme içeriklerimiz sadece mobile değil aynı zamanda bilgisayara da uyumludur.
 
• Dış Ticaret, Kredi ve Muhasebe Serisi
• Ekonomi ve Piyasalar Serisi
• Hukuk Serisi
• SPK Lisanslama Serisi
• Türev Ürünler Serisi