GeriVİDEO

Belli bir konuyu birbirleriyle ilintili bir akış oluşturacak şekilde çok sayıda alt başlığa ayırıp, her bir alt başlık için bir video üretmekteyiz. Dolayısıyla her bir videoda sadece bir tek alt konu işlenmiş olup video sürelerinin 2 ile 5 dakika arasında olması hedeflenmektedir. Yeşil odamızda yapılan çekimler neticesinde kurgu ve montaj ile etkileyici görsellerle videolarımı giydirmekteyiz. Böylece videoların seyredilme sayısını, süresini ve yoğunluğunu artırabilmekteyiz. Bu tür videolarımız mikro öğrenme projelerinde verimli bir şekilde kullanılabilmektedir.