GeriSINIF EĞİTİMLERİ

Bankaların, finansal kurumların ve reel sektör şirketlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü finans içerikli eğitimi kuruma özel tasarımlayıp, androgojinin çağdaş yöntemleriyle aktarabilme becerimiz paydaşlarımızca onanmıştır. Bu kapsamda yıllardır aktardığımız ana eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir.
 
• Bankacılık
o Bankacılığa Giriş
o Bankacılığa Analitik Bakış
o Finansal Matematik
o İleri Excel
 
• Kredi Yönetimi
o Temel Krediler
o Finansal Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci 
o Bilanço Okuma ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti 
o İnşaat ve Taahhüt Firmaların Kredi Analizi 
o Kobi ve Ticari İşletmelerde Kredi Yönetimi
o Erken Uyarı Sinyalleri, İyileştirme Stratejileri ve Sorunlu Krediler
 
• Muhasebe 
o Temel Muhasebe
o Banka Muhasebesi
o Maliyet Muhasebesi
o UFRS
 
• Hukuk
o Bankacılık
o Medeni
o Kıymetli Evrak
o Ticaret
o Borçlar
o İcra-İflas
 
• Hazine ve Risk Yönetimi
o Banka Bilanço Analizi
o Aktif ve Pasif Yönetimi
o Risk Yönetimi Basel II-III 
o Hazine Yönetimi ve Hazine Ürünleri
o Ekonomik Göstergeler ve Finansal Piyasaların Analizi
o Döviz, Para ve Sermaye Piyasaları
o Altın Bankacılığı ve Altına Dayalı Yatırım Araçları 
o Risk, Getiri, Fiyatlama ve Verimlilik
o Finansal Türevler ve Risk Yönetimi
 
• Bireysel Bankacılık
o Bireysel Bankacılık ve Önemi
o Bireysel Bankacılık Ürünleri
 
• Dış Ticaret
o Ödeme Şekilleri ve Dış Ticaret Teknikleri
o Bütçeleme Tekniği ve Denetimi 
o Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı 
 
• Kurumsal Finansman
o Şirket Birleşme ve Devralmaları
o Şirket Değerleme Yöntemleri
o Finansal Modelleme ve Proje Fizibilitesi
o Proje Finansmanı ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
 
• Şirketler İçin Finans
o Finansçı Olmayanlar İçin Finans 
o Stratejik Bütçeleme Teknikleri ve Denetimi
o Satınalma Teknikleri
o Bayi Yönetimi
o Nakit Yönetimi ve Planlaması
 
• SPK Lisanslama Eğitimleri