GeriSİMÜLASYONLAR

Androgojinin “yaparak öğrenme” ilkesi kapsamında yıllar içinde geliştirdiğimiz bilgisayar destekli simülasyon programlarımızın kısa açıklamaları aşağıdadır.

Kredi Yönetimi Simülasyonu
Bu eğitimde katılımcılar; rakip banka şubeleri olarak kredi sürecini uygulayarak öğreneceklerdir. Finansal analiz, sektörel ve makroekonomik verilerin değerlendirilmesi,  kredi limitlerinin tahsisi, teminat ve fiyatlama ile kredi koşullarının belirlenerek kredinin verilmesi, portföylerindeki kredilerin izlenmesi gerekli kredi koşullarının zaman içinde gelen makro ve sektörel haberler ve bilgiler ışığında değiştirilerek krediye proaktif yaklaşımın benimsetilmesi, rekabet koşullarında farklı senaryoların simüle edilmesi amaçlanmaktadır. 

Yatırım Ürünleri ve Risk Yönetimi Simülasyonu
Katılımcılar değişen finansal piyasa koşullarını doğru algılayabilecek ve yatırım enstrümanları üzerindeki etkilerini analiz edebileceklerdir. Ayrıca müşteri portföylerindeki varlıkların finansal gelişmelerden nasıl etkileneceğini kavrayıp, yatırım ürünlerini daha etkin ve hızlı satışını gerçekleştirebileceklerdir.

Bu eğitimle birlikte, katılımcılar müşterilerine piyasadaki değişimleri aktarırken konularına daha hakim olacaklardır. Müşteri risk profillerini algılamada ve müşteri ilişkilerinde bankanın ve müşterinin karlılığını gözeterek müşteri memnuniyetinde önemli yol almış olacaklardır.

Türev Ürünler Simülasyonu
Kredi işlemlerinde türev ürünlerin nasıl kullanılması ve hangi ürünler ile en sağlıklı risk yönetimi yapılabileceği katılımcılara aktarılacaktır. Müşterinin ihtiyacına yönelik ürünleri nasıl pazarlayabiliriz hususlarında senaryolar bilgisayar destekli simülasyon ile tartışılacaktır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Simülasyonu
Katılımcıların, fon yönetimi kavramını ve aktif/pasif yönetimine dair içeriği öğrenerek, piyasalarda yapılan işlemlerin neler olduğunu anlaması, dünyada ve Türkiye’de çalışan piyasaları tanıması, bilgisayarlı simülasyon desteğiyle sanal bir ortamda aktif olarak bir bankanın bilançosunu yönetmesi ve piyasalarda işlem gerçekleştirme yoluyla bahsedilen tüm bu kavramları, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Şube Bilanço Yönetimi Simülasyonu
Başarılı şube yönetimi anlayışının yönetsel ve uygulamaya dönük yönlerinin gerçek veriler altında değerlendirip doğru kavranması ve bu anlayışın şubelerde pratik olarak hayata yansımaları ile karlılık ve verimliliğe dönük olarak karar süreçlerinin irdelenmesi amacıyla tasarımlanmış bilgisayar destekli bir simülasyon programıdır. Ticari - İşletme Bankacılığı grubu şube yöneticileri - yönetici adaylarının risk ölçme- değerlendirme ve karar süreçlerini kuvvetlendirerek şubenin verimlilik ve karlılığını optimize etmelerini sağlamak eğitimin temel amacıdır.

Şirket Yönetimi Simülasyonu
Aktarılacak makro ve mikro koşullarda şirketin strateji, politika ve eylem adımlarının belirlenerek rekabet ortamı içinde makul karlılık seviyesinde yönetim becerisinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Çalışmada, şirketin günlük operasyonlarda karşılaştığı sorunlara çözüm arayışı çerçevesinde genel yönetim uygulamaları hakkında bilgi ve kriz yönetimiyle ilgili alışkanlıkların verilmesi yanı sıra, oyun ortamında çok boyutlu düşünme ve sorun çözme becerilerinin gösterilerek şirketi kârlı yönetmiş olmak başarı kriteri olacaktır

Dış Ticaret Simülasyonu
Katılımcılar, uluslararası ticaret ile ilgili olarak gerçek hayattan vakaların bilgisayar ortamında simüle edilmiş hallerini çözümlerken, teslim ve ödeme şekillerini öğrenecekleri gibi, işlemleri avantaj, dezavantaj ve risk açısından değerlendirme şansına sahip olacaklardır. Ayrıca, müşteri ihtiyaçlarını analiz edip doğru çözümü önerme imkanına sahip olacaklardır.