GeriYÖNETİM BECERİLERİ

Şirketlerin sürdürülebilir başarı elde etmesinde yönetim becerileri gelişmiş yetenekli çalışanlar kritik öneme sahiptir. Rekabet avantajı sağlamak ve temposu hızla artan günümüz iş dünyasında değişimi yakalamak için yönetim kadrolarını eğitim faaliyetleri ile destekleyerek gelişimlerini sürekli kılmak şirketlerin önemli odaklarından bir olmaktadır. Yönetim Becerileri programlarımız ile strateji oluşturma, kaynak yönetimi, planlama, organizasyon, değişim yönetimi gibi pek çok sorumluluk alması beklenen farklı kademedeki yöneticilerin gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz.
 
• Yönetici Adayları İçin Liderliğe Köprü Kurmak
• Yöneticiler İçin Koçluk ve Mentorluk
• Yöneticiyi Yönetmek
• Ekip Yönetimi
• Güven Yaratan Lider Olmak
• Analitik Düşünme Teknikleri ve Problem Çözme
• Yöneticiler İçin Proje Yönetimi
• Tows Analizi İle Strateji Yaratma
• VUCA Çağında Liderlik
• Stratejik Amaçları Hayata Geçirmede Liderlik
• Çatışma Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Dramsız Disiplin
• Karar Alma Stratejisi : Kararlarının Mimarı Olma 
• Yöneticiliğin X-Y-Z Hali