GeriYETKİNLİK GELİŞTİRME

Her şirketin iş hedefleri ve değerleri kapsamında çalışanlarından beklediği davranışlar ve yetkinlikler bulunmaktadır. Şirketlerin başarısı insan kaynağının niteliği ile doğru orantılıdır. İnsana yapılan yatırım etkin bir performans için en stratejik adımlardan biridir. Yetkinlik Geliştirme programlarımız ile her kademe çalışana ihtiyaca göre özelleştirilmiş içerik ile iletişim, sunum becerileri, stres yönetimi, çatışma yönetimi, analitik düşünme ve problem çözme gibi yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz.
 
• İş Yaşamında Kişisel İmaj ve Profesyonellik
• Duygusal Zeka
• Yaratıcı Drama ile Etkili İletişim
• Kültürel Farklılıklar ile İletişim
• Karar Alma Stratejisi: Kararlarınızın Mimarı Olma
• Diksiyon ve Etkil Konuşma Teknikleri
• Sunum Becerileri
• Notifikasyonlar ve Odaklanma
• Çatışma Yönetiminde Yeni Br Yaklaşım:Dramsız Disiplin
• Analitik Düşünme Teknikleri ve Problem Çözme
• Davranışsal Finans:Akıldışı Ama Öngörülebilir
• Önceliklendirme ile Verimliliği Arttırma
• Zihin Haritası ile Potansiyelini Ortaya Çıkar
• Zihin Haritası ile Toplantı Yönetimi
• Takım Olarak Başarma
• Walt Disney Stratejisi ile Yaratıcılık
• Tows Analizi ile Strateji Yaratma
• Farklı Kuşakları Anlamak