Association of Talent Development

2013 yılından beri Association of Talent Development (ATD)’yi aktif takip ediyoruz. 2018 ana oturum konuşmacısı Obama idi. Eğitimin, toplum gelişimi açısından önemini anlattı. Ama eğitim deyince sadece okuldaki eğitime değil, özellikle evdeki eğitime refere etti. 4 günlük zirvede 350 civarında oturum vardı, biz kendi gelişimimizle ilgili değerlendirdiğimiz 14 tanesine katıldık. Simülasyon, Oyunlaştırma, Ölçme-Değerlendirme, Mikro Öğrenme, VR-AR, Eğitimde Teknoloji Kullanımı.. Bu konulardaki oturumlara katıldık. 500 civarında firmanın katıldığı fuar alanındaki simülasyon üreten firmalarla yaptığımız görüşmelerde, gururla Tim’in simülasyonlarının dünya standardının ötesinde olduğunu  gözlemledik. Sınıf eğitimlerinin veriminin sorgulandığı günümüzde, hybrid eğitimin önemi yüksek durumda. Teknolojinin de yardımıyla her isteyene, istediği zaman, istediği yerde ve istediği mecradan eğitime erişmesi artık mümkün. Yeni dönemde bakış açımız: Eğitimi biz vermiyoruz, katılımcılar alıyor. Adaptive Learning, yani katılımcı eğitimi hem içerik hem de yöntem olarak nasıl almak istiyorsa, öyle alıyor. Biz eğitim şirketlerinin görevi bu ortamı hazırlamak. Bizler artık eğitim dizayn etmeyi aştık; eğitimleri kürate ediyoruz.

Eğitimi dizayn etmek demek, bu eğitimin içeriği budur, akışı budur, sen bu eğitimi bu şekilde alacaksın anlamına gelir.

Eğitimi kürate etmek ise, katılımcının neyi, ne zaman, ne şekilde almak isterse buna imkan yaratmak demektir. Biz imkanı yaratmakla yükümlüyüz; katılımcı ise hangi içerik, hangi akışla, hangi mecradan alacak, ne hızda ilerleyecek, hangi konuları kaç kere tekrar edecek gibi faktörlerin hepsini katılımcı kendisi belirleyecek.